Betingelser for medlemskab i Træningscentret

§1. Medlemskab: Dit medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til, deles med eller
benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer
bedes du venligst oplyse til Ørum Fysioterapi & Træningscenter. Medlemskabet er forudbetalt og
kan ikke kræves tilbagebetalt.

§2. Åbningstid/Chip: For at få adgang til Ørum Fysioterapi & Træningscenter udenfor normal
åbningstid skal chippen bruges ved indgangsdør. Placer chip øverst på display og døren vil låse op
og der er nu adgang for dig. Chippen er personlig og må ikke overdrages til eller benyttes af andre.
Bliver chippen væk eller beskadiget kontaktes Ørum Fysioterapi & Træningscenter, som vil sørge
for en ny mod betaling 100 kr. Chippen udstedes kun til abonnementsmedlemskaber/DIBS
medlemskab.
Åbningstid er mandag til søndag fra 05.00-22.00. Brug af chippen bliver registreret og der er
videoovervågning v/indgangsdør og i træningssal.

§3. Betaling: Ved oprettelse af abonnement betaler du forud for hele abonnementsperioden.
Ved oprettelse af DIBS medlemskab, trækkes et månedligt beløb, afhængig af medlemskabstype.
Opstart/instruktion koster 250,- og indeholder instruktion i maskiner samt et personligt
træningsprogram. Du giver ved din accept af medlemskabet på nærværende betingelser samtykke
til at Ørum Fysioterapi & Træningscenter opbevarer dine stamoplysninger. Såfremt der sker
overtrædelser af gældende regler forbeholder Ørum Fysioterapi & Træningscenter sig retten til at
videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Ørum Fysioterapi & Træningscenter
opbevarer ikke dine dankortoplysninger.

§4. Udløb af abonnement: Ved udløb af abonnementsperiode er det medlemmet selv der er
ansvarlig for at gentegne nyt abonnement. Hvis der ved udløb af abonnementsperiode ikke er
lavet ny aftale forbeholder Ørum Fysioterapi & Træningscenter sig ret til at spærre chippen. Hvis
abonnementsperiode ikke forlænges opfordres medlemmer til at aflevere chippen igen.

§5. Varighed/medlemskab: Abonnementsperiode udløber automatisk efter den gældende aftale
er lavet. Medlemmerne er selv ansvarlig for at gentegne nyt abonnement inden udløb af det
foregående abonnement.
Ved tegning af DIBS medlemskab med binding, ophører bindingsperioden efter 12 betalende
måneder. Medlemskabet fortsætter herefter uændret. Skulle der mod forventning blive behov for
at opsige medlemskabet før tid, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.
Det er til enhver tid medlemmets ansvar selv, at opsige medlemsskabet. Opsigelse af medlemskab
løber opsigelsesmåneden ud samt efterfølgende måned.
Medlemskabet kan, mod et gebyr på 100 kr., sættes i bero ved kontakt til Ørum Fysioterapi &
Træningscenter. For alle abonnementer og medlemskabstyper gælder, at bero perioden skal være
på min. 2 måneder og max. 6 måneder på et år.
Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§6. Ændringer i priser og abonnementsvilkår: Ørum Fysioterapi & Træningscenter forbeholder sig
ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i træningssalen.
Ændringer vil blive varslet minimum 30 dage før prisændringer træder i kraft.

§7. Træning og ophold i Træningssalen: Ørum Fysioterapi & Træningscenter er vores alles sted.
Hjælp os med at holde det pænt og rent. Maskinerne skal tørres af efter brug.
Ørum Fysioterapi & Træningscenter er røgfrit område, både inde og ude.
Med Chip: Er du den første der kommer til træningssalen om morgenen tændes lyset automatisk.
Fjernsyn kører automatisk. Forlader du som den sidste træningsalen sørger du for at alle vinduer er
lukkede og indgangsdøren er lukket ordentlig. Lyset slukker automatisk, lad endelig fjernsynene
være tændte. Du skal have forladt træningssalen senest 22.00.
Al træning og ophold i Ørum Fysioterapi & Træningscenter foregår på eget ansvar. Dette gælder
såvel medlemmer samt gæster der opholder sig i Ørum Fysioterapi & Træningscenter. Unge
mellem 15-18 år må kun benytte Ørum Fysioterapi & Træningscenters faciliteter, hvis Ørum
Fysioterapi & Træningscenter har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældende forældre og
værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområdet uden en voksen. Under træning
skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs brug.
Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip klapper. Udstyr og faciliteter skal ryddes op
efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner må bruges til at afspille lyd via bluetooth
højtalere, men der skal være enighed om dette i rummet, ellers henstilles det til at diverse devices
holdes slukket.

§8. Misligholdelse af medlemsbetingelser/reglement: Både medlemmer og gæster forpligter sig
til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af udstyret i træningssalen,
herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette
udgør en væsentlig misligholdelse af betingelserne. Såfremt et medlem optræder truende eller på
anden måde generer andre medlemmer eller Ørum Fysioterapi & Træningscenters ansatte, kan
Ørum Fysioterapi & Træningscenter uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører
øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks.
doping eller udlån af chip til tredje part.

§9. Ændringer i åbningstider m.v.: Ørum Fysioterapi & Træningscenter forbeholder sig ret til
ændringer i åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i Ørum Fysioterapi & Træningscenter.

§10. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at
være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Ørum Fysioterapi &
Træningscenter. Ørum Fysioterapi & Træningscenter tager ikke ansvar for personskader på et
medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde
handlinger.

§11. Værdigenstande: Ørum Fysioterapi & Træningscenter bærer ikke noget ansvar for tab pga.
tyveri eller tingskade.

§12. Personoplysninger/informationer/Nyheder: Ved at tegne abonnement giver du lov til at
Ørum Fysioterapi & Træningscenter må behandle og opbevare oplysning om dig. Du bedes
orientere dig omkring diverse ændringer omkring dit abonnement ved opslag i Ørum Fysioterapi &
Træningscenter, vores Facebookside samt på www.orumfys.dk.